exto | kunst, kunstenaars, galeries en exposities

Reinharda Drijfhamer - Introductie


Overzicht 2014- Résumé 2014 - Summary 2014

 Walking Paintings  Solo-winterproject / projet d’hiver  in/ à Torre del Mar  november- maart. 2014

Gemengde technieken op doek van 40x30 en 50x40cm, elk voorzien van 4 pootjes. Deze doeken gaan wandelen in de natuur. Ze beginnen met een wandeling langs het getij. Het is uiteindelijk een sliert van 25 Walkings.

Technique mixte sur toile 40 x 30 et 50x40cm, chacun équipé de 4 pieds. Ces peintures font une promenad dans la nature. Ils commencent par une promenade le long de la marée. C'est finalement une chaîne de 25 tableaux..

Mixed media on canvas 40 x 30 cm and 50x40 cm, each equipped with 4 ”legs”. These painting go hiking in nature. They start with a walk along the tide. It is ultimately a string of 25 Walking Paintings.

See : 2014 Walkings

Kunst en Bomen - Art and Trees - Art et Arbres 25 mei – 26 oktober 2014

Vanaf 25 mei is in Oisterwijk het internationale kunstevenement Kunst en Bomen 2014 gestart. Dit unieke evenement brengt bomen en kunst van honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland bijelkaar.Tot 26 oktober

A partir de  25 mai, un événement d'art international Art et Arbres 2014 a commencé dans la municipalité de Oisterwijk (Pays Bas). Cet événement unique rassemble des arbres et l'art d'une centaine d'artistes hollandaise internationaux. Jusqu’à 26 octobre!

From May 25, ) an international art event started: Art andTrees 2014.  in the municipality of Oisterwijk (The Netherlands) This unique event brings trees and art of one hundred international artists together.Till 26 October!

www.kunstenbomen.inoisterwijk.nl

Centre Européen d'Art Fantastique 15 juin 2014 – 15 juin 2015

Het Europees Centrum voor Fantastische Kunst houdt zijn 15de internationale tentoonstelling van beeldhouwwerken en plastische installaties. Deze vindt plaats in het park van de Toren van Eben-Ezer te Eben-Emael, Luik, België. Het thema “Tussen Twijfel en Schoonheid…”.

Le Centre Européen d’Art Fantastique a sa 15ème exposition internationale de sculptures et d'installations plastiques dans le parc de la tour d'Eben-Ezer à Eben-Emael, Liège, Belgique. Sur le thème « Entre Doute et Beauté…»     15 juin 2014 - le 15 juin 2015.

The European Art Centre « Art Fantastique » has its 15th International exhibition of sculptures and plastics facilities in the Park of the Tower of Eben-Ezer in Eben-Emael, Liège, Belgium. On the theme 'between doubt and beauty.... June 15, 2014 - June 15, 2015.

www.mmmproductions.com et www.gmvloisirs.be

Bannières : 11 juillet, aôut,septembre

KUNST en VAANDELS 2014 Prayssac, Lot, Frankrijk 11 juli, 3 maanden, 40 grote vaandels 240cm x 120 cm in de buitenlucht, « Gezichten van de Wereld »  vervolg in 2015 in Thiers

ART et des BANNIERES 2014 Prayssac, Lot, France 11 juillet, 3 mois, 40 grandes bannières 240 cm x 120 cm. en plein air. « Visages du Mondes »  suite en 2015 à Thiers

ART and BANNERS 2014 Prayssac, Lot France 11 july, 3 months 40 large banners 240 cm x 120 cm in the outside. « Faces of the World »   in 2015 in Thiers

 

Mei 2014 Torre del Mar

Schilderij Flowers of Torre del Mar over het jachttafereel heengeschilderd in het kleinste atelier tot nog toe.

Peinture Les Fleurs de Torre del Mar peint sur la scène de chasse dans le plus petit studio jusqu’à présent.

Painting Flowers of Torre del Mar painted on the hunting scene in the smallest studio up to now.

 

Juli 2014 Landart Dordogne met Hetty de Boer-Blonk

Juli 2014    Landart / Installatie in de Dordogne ism  Hetty de Boer – Blonk

Juillet 2014 Landart / Installation en Dordogne avec Hetty de Boer – Blonk

July 2014   Landart / Installation in the Dordogne with Hetty de Boer – Blonk

www.htty.nl

Brabant

Augustus 2014 Culturele Week Brabant – Heeze  «  thema Krantenkoppen « / Août 2014 Semaine Culturelle Brabant Heeze,Pays Bas thème Headlines / August 2014 Cultural Week Brabant-Heeze theme Headlines.

Algemeen : 

OP REIS : “Men moet niet denken aan het eindresultaat over zijn werk, zoals men ook niet reist om aan te komen, maar om te reizen.” ( Goethe) 

Reinharda Drijfhamer    

Gemengde Technieken 

Reinharda Drijfhamer  (1957) is een veelzijdig kunstenares. De hele wereld is haar atelier. Ze schildert, tekent, maakt twee – en driedimensionale mozaïeken, ze reageert direct op de mogelijkheden die het landschap of de directe omgeving haar biedt met installaties en projecten, solo of in samenwerking met collega kunstenaars. De resultaten blijven vaak een gift aan het landschap. De processen van haar projecten op locatie legt zij fotografisch vast in haar kunstboeken. 

Haar collages van materialen die zij verzamelde, zijn de weerslag van de indrukken die ze op deed tijdens haar talloze reizen. Sinds ze o.a.ook in Frankrijk werkt heeft Land-Art zijn intrede gedaan in haar werk. De natuur werd haar inspiratiebron. Met wind, water, zand en organische voorwerpen komt telkens een nieuw project tot stand.

Op haar reizen neemt ze meestal een uit te voeren project mee als bagage, zoals de laatste keer in Spanje en Marokko waar haar ″ Travelling Flowers″ onderdeel werden van het landschap.

Drijfhamer volgde de 5-jarige lerarenopleiding Tehatex in de richting tekenen en textiel.  Daarna studeerde zij aan de Kunstacademie ( AIVE) richting Autonome Vormgeving Eindhoven (huidige design academy). Ze ging aan het werk als designer voor papier en textiel, was 22 jaar werkzaam als docente beeldende vorming, gaf workshops en had  meer dan 100 exposities in binnen- en buitenland.

Wilt u Reinharda volgen of een werk kopen of huren neem dan contact met haar op via:

reindrijf@netscape.net

Door : Marijke van Overbeek

Coördinator tentoonstellingen CKE

INTERVIEW door EXTO 8 november 2013 :

http://www.exto.nl/forum/viewtopic.php?f=20&t=6147